Důvěrné, tajné, přísně tajné

Ano, tak by se dalo postupovat i v případě dveří. Interiérové dveře sice nenahrazují trezory, ale zabezpečení i jednotlivých místností v budovách, kde se pohybuje velké množství lidí, ať už z jedné firmy, nebo z více různých firem je nutné. Nebo ve veřejných budovách dokonce prochází denně spousta nejrůznějších cizích osob a je proto naprosto nezbytné dodržovat určitou míru zabezpečení. Jde nejen o různé věci, cennosti zaměstnanců, ale také o možná zneužití razítek, originálních tiskopisů a podobně.

Požární ochrana

Málokdo z nás si uvědomuje, že i obyčejné skleněné v bytě mohou zachránit život. Každý výrobek je totiž certifikován na určitý stupeň protipožární odolnosti. Znamená to nejen míru hořlavosti materiálu, ale také jeho izolační vlastnosti například při požáru vedlejší místnosti, schopnost bránit průchodu kouře a také čas, po který udrží celistvost při působení ohně. A věřte, že když hoří, mohou zachránit člověku život ne minuty, ale dokonce i vteřiny!