Výstavba kanalizace a trasování

Firma TVS centrum nejenže kanalizace opravuje a čistí, také provádí trasování a jejich výstavbu. Tuto službu nabízí jak pro domácnosti a domovní kanalizační systémy, ale také pro firmy či zapojení do veřejné kanalizační sítě. Provádí také výstavbu septiků, žump, instalaci zpětných klapek, domovních biologických čistíren a podobně.

Sanace kanalizace

Sanace kanalizační přípojky jako bezvýkopová oprava kanalizace se provádí buďto dlouho nebo krátkou sanační vložkou. Sanace krátkou vložkou se využívá při opravách lokálního charakteru, sanace dlouhou vložkou naopak při lineární opravě celého úseku. Velkou výhodou je rychlost práce bez nutnosti provádět náročné výkopové práce. Profil kanalizace se minimálně zmenší a minimální jsou také nároky na prostor při práci.